PREMIERSHIP RUGBY може да потвърди, че е приключило разследването на спазването на тавана на заплатите от страна на Leicester Tigers за сезоните 2016-17 до 2020-21.

Разследването беше инициирано от директора на Premiership Rugby по въпросите на тавана на заплатите Андрю Роджърс, като бяха използвани засилените правомощия, въведени след преразглеждането на разпоредбите през 2020 г.

В обобщение, разследването установи, че Leicester Tigers и един или повече търговски партньори на клуба са сключили споразумения, при които дружество от трета страна е извършило плащания към компаниите за имиджови права на играчите на Leicester Tigers. Тези плащания е трябвало да бъдат декларирани пред директора по тавана на заплатите като възнаграждение, но те не са били оповестени.

През всеки от четирите сезона от 2016-17 г. до 2019-20 г. Leicester Tigers е надвишавал тавана на заплатите със сума под границата на „надвишаване“, над която може да бъде повдигнато официално обвинение за предполагаемо нарушение на разпоредбите. Клубът е приел констатациите, което означава, че няма да има по-нататъшна дисциплинарна процедура или обжалване. Размерът на наложената при тези обстоятелства глоба, известна като данък „превишаване“, и се изчислява по формула, посочена в правилника.

В резултат на неотчетените преди това плащания, които сега се отчитат като заплата, директорът по тавана на заплатите определи, че „Лестър Тайгърс“ е надвишил тавана на заплатите със следните суми:

2016-17 г.: 147 750,00 GBP (таван на заплатите на първия отбор 6 000 000 GBP; лимит за надвишаване 325 000 GBP)
2017-18 г.: 89 718,05 GBP (горна граница на заплатите на първия отбор 6 400 000 GBP; превишение 350 000 GBP)
2018-19 г.: 55 886,69 GBP (горна граница на заплатите на първия отбор 6 400 000 GBP; превишение 350 000 GBP)
2019-20 г.: 98 586,32 GBP (горна граница на заплатите на първия отбор 6 400 000 GBP; превишение 350 000 GBP)

През съответния период в Наредбата за тавана на заплатите се посочва, че за първите 50 000 GBP превишение клубът плаща данък в размер на 0,50 GBP за всеки 1 GBP превишение. След първите 50 000 GBP и до 200 000 GBP превишение, данъкът е 1 GBP за всеки 1 GBP допълнителен преразход.

Следователно разпределението на данъка върху превишението на разходите на „Лестър Тайгърс“ е следното:

2016-17: £122,750.00
2017-18: £64,718.05
2018-19: £30,886.69
2019-20: £73,586.32

Освен това на Лестър Тайгърс е наложена глоба в размер на 17 900 паунда за това, че не е разкрил информация за горепосочените договорености през петте сезона от 2016-17 до 2020-2021 г. включително. По отношение на 2020-21 г. на Tigers е наложена глоба за непредставяне на информация, но не е имало превишаване на тавана на заплатите.

Това прави общо 309 841,06 паунда под формата на глоби и данъци.

Андрю Роджърс, директор “ Salary Cap“, заяви: „Преразглеждането на регламентите за тавана на заплатите осигури по-силни правомощия за наблюдение на разходите и разследване на евентуални нарушения на тавана през изминалите сезони. Лестър Тайгърс сътрудничиха на моето разследване и приеха констатациите, което ни позволява да прилагаме санкциите, описани подробно в регламента. Макар да сме доволни, че договореностите, довели до превишаване на разходите, са прекратени, ще продължим да оценяваме всички разходи като част от непрекъснатия ни процес на мониторинг във всеки клуб.“