Новината от тази седмица, според която председателят на „Лестър Тайгърс“ Питър Том и директорът без изпълнителни функции Том Скот ще инвестират 13 млн. паунда от собствените си средства в клуба, беше възприета като добре дошла проява на подкрепа за клуба. Това, което не беше толкова очевидно на пръв поглед, беше причината, поради която това се прави – дали е за запълване на празнини и поддържане на клуба на повърхността, или е нова инвестиция за разширяване и развитие на клуба? Сега стана ясно, че по-скоро става дума за първото. И така, какво се случва в „Лестър Тайгърс“ и трябва ли феновете да се притесняват?

Предистория

На първо място, нека разгледаме последния счетоводен отчет, публикуван от „Тайгърс“ през ноември. Клубът отчете оперативна загуба в размер на 1,9 млн. паунда. Въпреки че това е значително подобрение в сравнение с 5,9 млн. паунда през предходната година, клубът все още е далеч от това да бъде печелившо предприятие. Това означава, че връщането към печалбата ще бъде дълъг и труден път и няма да стане за една нощ. Въпреки това в годишния доклад, съдържащ се в отчетите, се говори за дългосрочен план за връщане на клуба към устойчиво бъдеще.

Очевидно е, че през трите месеца след публикуването на отчетите клубът се е сблъскал с допълнителни предизвикателства на терена и извън него, което се е отразило на финансовото му състояние. В резултат на това Том Скот иска да вложи 10 млн. паунда лични средства, а Питър Том – 3 млн. паунда собствени средства в клуба – и двамата чрез кръг от набиране на капиталови средства. (Създаване и закупуване на нови акции във футболен клуб „Лестър“ АД). Първоначално „тигрите“ ще получат 8,3 млн. паунда – 5 млн. паунда от Скот и 3 млн. паунда от Том, като от юни 2023 г. нататък ще бъдат предоставени още 4,7 млн. паунда, които могат да бъдат използвани при необходимост.

В резултат на тази инвестиция дяловото участие на Том Скот ще се увеличи от сегашните 45,32% на 59,25% първоначално, а след това на 71,42%, ако бъде поискана допълнителната сума. Делът на Питър Том ще се увеличи от 8,6 % на 29,30 % първоначално, а след това ще спадне до 20,55 %, ако бъде поискана допълнителната сума от 4,7 млн. паунда в акции.

Следващи стъпки

Допълнително последствие от това увеличение на дяловото участие е, че съгласно Кодекса за придобиване на PLC, Скот ще бъде задължен да отправи предложение за закупуване на останалата част от акциите на дружеството в обращение. Скот не желае да направи това, поради което е необходим отказ, който е издаден като част от настоящото инвестиционно предложение.

Тъй като Лестър е публично дружество с ограничена отговорност, това инвестиционно предложение трябва да бъде гласувано за одобрение от останалите акционери на предприятието. В този смисъл за петък, 3 март, е свикано Общо събрание, на което да бъде одобрено това действие. Ако акционерите не одобрят това ново финансиране за клуба, това обаче ще има последствия. В разпространеното заедно с това съобщение писмо клубът заявява, че ако то не бъде одобрено, може да се наложи назначаването на администратори, ако не бъде намерено спешно алтернативно финансиране. Именно в този параграф на полученото писмо се разкрива суровата картина, в която се намира клубът. Но какво се е случило, за да се стигне до тази ситуация?

Защо е необходимо това финансиране?

Клубът се финансира чрез няколко различни метода. На първо място, чрез нормалната си дейност – продажба на билети за мачовете и свързаните с това приходи, продажба на стоки и дребно, както и приходи от спонсорство. Клубът използва и редица външни източници на финансиране, като например банков овърдрафт от HSBC в размер на 4 млн. паунда, банков заем от HSBC в размер на 7,1 млн. паунда, заем от DCMS в размер на 6,9 млн. паунда, както и съществуващ заем в размер на 6 млн. паунда от Том Скот и Питър Том. Понастоящем той не е усвоен и ще бъде изтеглен след одобряването на новата инвестиция.

От това, което може да се види, изглежда, че клубът е изправен пред сериозен недостиг на парични потоци, което поставя под въпрос състоянието на оборотния капитал на клуба. Всъщност клубът заявява, че прогнозира да наруши лимита си за овърдрафт през първото тримесечие на 2023 г. – за сравнение, остават шест седмици, така че е критично време за решаване на проблема. Накратко, оборотният капитал са наличните пари или парични средства за посрещане на задълженията на предприятието. Изглежда, че молбата за увеличаване на овърдрафта не е била удовлетворена, като се има предвид спешната нужда от тази финансова инжекция.

Натискът върху паричните потоци на Лестър е причинен от множество фактори, които се съчетават по едно и също време:

Отмяната на домакинските мачове, причинена от решенията на администрацията на Worcester и Wasps, допринесе за по-малко срещи у дома на този етап от сезона от обикновено, което означава значително по-малко приходи и по-малко пари в банката.

 Лихвените проценти нарастват бързо. Големият заем от HSBC в размер на 7,1 млн. паунда подлежи на изплащане при лихва от 2 % над основния лихвен процент на Английската централна банка, който в момента е 4 %. В началото на февруари той се повиши с 0,5 %. За контекст, когато заемът е бил взет, той е бил 0,1%. Така че погасителната вноска от 2,1% сега е 6,1% - погасителните вноски са се утроили за 18 месеца.

Повишаване на цените на електроенергията, което означава увеличаване на текущите разходи както за Oval Park, така и за Welford Road.

Погасяването на заема от DCMS започва през септември 2023 г. (това вероятно е второстепенна грижа в момента). 

В резултат на това изглежда, че ежедневната касова позиция на Лестър е под сериозен натиск. Казано на прост език, в момента те потенциално нямат пари, освен ако нещо не се промени. Ето защо изглежда, че тази инжекция осигурява средства за покриване на нарушените лимити на овърдрафта, което позволява на клуба да изпълни задълженията си в краткосрочен план, както и да осигури финансова сигурност в средносрочен план.

Алтернативни варианти?

Добре е, че клубът разполага с този вариант, защото алтернативите са малко, а те са свързани с риск. В резултат на това предложението наистина трябва да бъде прието в името на доброто на клуба. Пазарът за алтернативно кредитиране не е гарантирано средство за осигуряване на финансиране, тъй като клубът може да бъде сметнат за твърде рисков, за да му бъде предложено субсидиране. Ако пък финансирането бъде одобрено и предложено, то вероятно ще бъде с толкова високи лихви, че няма да си струва да се прави. Съществува и времеви натиск, пред който е изправен клубът, като се има предвид, че лимитът на овърдрафта е нарушен, което отново може да означава, че клубът прекарва ценно време в преследване на начинание, което не е одобрено, което го поставя в допълнителни затруднения.

Клубът може да предложи акции на външни лица на принципа на общото предлагане. Въпреки това, тъй като бързината е основен фактор, няма гаранция, че парите ще бъдат събрани в срока, необходим за покриване на задълженията. Съществува и възможността акциите да бъдат продадени на по-ниска цена от посочената в тази инвестиционна оферта, което означава по-малко пари за клуба. Въпреки че всичко може да е наред и да не се случи нито едно от тези неща, това все пак е променлива величина и риск, който трябва да се вземе предвид.

Това ли е най-добрият възможен вариант?

Предимствата на представеното инвестиционно предложение са, че то вероятно е най-бързият и сигурен начин за финансиране на клуба в сегашните трудности. Освен това е много вероятно да се осигури по-евтина форма на финансиране в сравнение с алтернативите. Всъщност в документа, предоставен от клуба, се посочва, че финансирането е предназначено за подпомагане на непосредствените проблеми с оборотния капитал, но също така и за изплащане на заеми и лихвени вноски. Може да се окаже, че клубът е изплатил част от заема си, за да намали разходите по заемите и погасяването им във времето, облекчавайки нуждите от оборотен капитал в бъдеще.

Трябва да се каже, че има и предимства за участващите две лица. Това укрепва тяхната позиция в управлението на клуба и ги поставя в по-силна позиция на собственици. Те обаче така или иначе са започнали в силна позиция – освен това при всички случаи всеки, който е готов да инвестира 13 млн. паунда в ръгби клуб, заслужава похвала, особено на сегашния пазар. Клубът има късмет, че тази възможност е налична и може да бъде използвана.

Истината е, че това предложение трябва да бъде одобрено, защото изявлението, в което се съобщава, че може да бъдат назначени администратори, представя реалната опасност, в която се намира клубът. Той може да е най-големият клуб в Англия, но това не го прави имунизиран срещу реалните изисквания на бизнеса. Covid-19 удари световната икономика сериозно, а „Тигрите“ се оказаха в епицентъра на бурята. Това, че са на път да нарушат лимита на овърдрафта, показва, че този въпрос е от най-голямо значение и не трябва да се отхвърля като хипербола, а да се приема сериозно от всички, свързани с клуба. Положителното за клуба е, че остават шест домакински мача. Надяваме се, че това ще позволи на клуба да навакса паричната си позиция покрай тази инвестиция и да подсигури финансовото си положение в средносрочен план.

Това обаче трябва да бъде още един сигнал за събуждане на ръгбито в цялата страна. Тигрите са най-големият клуб в Англия, който редовно привлича 20 000 и повече зрители, има много високи приходи от спонсорство, както и стабилни продажби в търговската мрежа. Ако те изпитват финансови затруднения и се намират в такова опасно положение, какво означава това за останалата част от лигата? Ръгби съюзът в тази страна се намира на кръстопът, два клуба вече изпаднаха в несъстоятелност през този сезон, което показва, че те не са единствените, които изпитват финансови затруднения. Добрата новина за Лестър и техните фенове е, че има спасителна лодка; те и/или други може да нямат този късмет в бъдеще.

Реклама